Dallisgrasmoederkoren

Dallisgras (Paspalum dilatatum) is een grassoort dat inheems is in Brazilië en Argentinië, maar is bijna wereldwijd geïntroduceerd. Soms vormt het zelfs een lastig te bestrijden onkruid als gevolg van zijn snelle groei en diens snel verspreidende wortelstelsel.
[Gezond Dallisgras]
Officieel houdt dallisgras van tropische en subtropische klimaten en is daardoor aanwezig op graslanden in de zuidelijke helft van Noord-Amerika, Zuid-Europa, grote delen van Afrika, Australië en Nieuw-Zeeland. Het zaad vormt een gewilde maaltijd voor diverse vogelsoorten.

Mocht het u interesseren: de naam dallisgras is afgeleid van T.A. Dallis, een boer die in de 19de eeuw het gewas op grote schaal verbouwde in Georgia (USA). Geen wonder dus dat het dallisgras intussen in vrijwel het gehele zuiden van de Verenigde Staten voorkomt.

Er bestaat een ziektebeeld onder koeien dat men dallisgrasvergiftiging noemt. Ze worden ziek nadat ze een behoorlijke hoeveelheid dallisgras hebben gegeten dat geïnfecteerd is geweest met dallisgrasmoederkoren (Claviceps paspali). De zaadhoofden van het gras raken in de natte maanden van de herfst besmet. In plaats van mooie platte zaden zie je zwarte tot grijze zwellingen op die zaden en zijn ze bedekt met een kleverig sap.
[Besmet Dallisgras]
Dallisgrasmoederkoren bevat een drietal giftige alkaloïden: paspalinine plus paspalitrem A en B. Het besmette vee vertoont neurologische verschijnselen, waaronder trillen van de grootste spieren en de kop, schokkerige ongecoördineerde bewegingen en ze zijn bovendien schrikachtig en soms ook agressief. De verschrikte dieren rennen dan weg en vallen vaak in ongewone posities. In ernstige gevallen blijven de dieren dan verschillende dagen liggen. Stuiptrekkingen en dood kunnen in extreme gevallen het eindpunt zijn.

Gelukkig... Met dit woord zou deze column moeten eindigen, maar dat is weer eens niet het geval. Dallisgras wordt namelijk af en toe ook al in Nederland aangetroffen. Mogelijk verstopt het gewas zich in vogelvoer, mogelijk is het per abuis opgenomen in bepaalde graszaadmengels of mogelijk is het simpelweg het gevolg van de opwarming van de aarde. Waar dallisgras is aangekomen zal dallisgrasmoederkoren vermoedelijk niet lang op zich laten wachten.

Geen opmerkingen: